32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Nr. 211 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 april 2018

Onder verwijzing naar de brief die uw Kamer eerder vandaag heeft ontvangen (Kamerstuk 32 623, nr. 210) bied ik u hierbij de verklaringen van de Europese Unie en de Noord Atlantische Raad (NAR) van de NAVO aan over de reactie van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op de gifgasaanval in Douma, Syrië1. Tevens informeer ik u over de spoedzitting van de VN Veiligheidsraad die vandaag plaatsvond.

Het kabinet heeft, zoals eerder vandaag aan uw Kamer gemeld, begrip voor de reactie van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Gegeven de omstandigheden acht het kabinet deze proportioneel en weloverwogen.

De verklaring van de Europese Unie spreekt steun uit aan alle inspanningen die gericht zijn op het voorkomen van het gebruik van chemische wapens. De verklaring van de NAR stelt dat de NAVO Bondgenoten hun volledige steun uitspreken voor de reactie van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

In een stemverklaring, die officieel is vastgelegd in het verslag van de vergadering, heeft Nederland het eigen standpunt toegelicht. Nederland heeft hierbij duidelijk gemaakt dat het moeite had in te stemmen met een verklaring van de NAR waarin volledige steun voor de militaire acties wordt uitgesproken, omdat het kabinet zelf bij begrip blijft. Omwille van de NAVO-solidariteit heeft het kabinet echter, met deze kanttekening, besloten uiteindelijk in te stemmen met de tekst van de verklaring.

Tevens vond vandaag een door Rusland aangevraagde spoedzitting van de VN Veiligheidsraad plaats. Tijdens deze spoedzitting was onvoldoende steun voor een resolutie die door Rusland was ingediend en die beoogde de reactie van de VS, het VK en Frankrijk te veroordelen. Nederland stelde nogmaals dat de norm tegen het gebruik van chemische wapens nooit mag worden geschonden, dat onafhankelijk onderzoek nodig is en dat een einde aan het leed in Syrië alleen kan worden bereikt middels een politieke oplossing.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven