Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932620 nr. 231

32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 231 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juli 2019

Op 29 mei 2019 heeft u de laatste update ontvangen over de resistente bacterie in het Zaans Medisch Centrum (ZMC) (Kamerstuk 32 620, nr. 228). In die brief heb ik toegezegd u binnen enkele weken nader te informeren.

Op 7 juni jongstleden heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onaangekondigd inspectiebezoek uitgevoerd. Hierbij zijn geen acute risico’s of majeure nieuwe feiten aan het licht gekomen. Op 14 juni heeft de IGJ een gesprek gevoerd met de raad van bestuur, de raad van toezicht, de medische staf en andere vertegenwoordigers van het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft nieuwe maatregelen doorgevoerd en verwacht dat deze bijdragen aan het beteugelen van de uitbraak. Tijdens het gesprek zijn de vragen van de inspectie naar tevredenheid beantwoord. Enkele onderzoeken in het ZMC zijn nog niet afgerond.

Ik zal uw Kamer opnieuw infomeren indien daar aanleiding toe bestaat.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins