Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932620 nr. 228

32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 228 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2019

In 2018 heeft u regelmatig een update ontvangen over de resistente bacterie in het Zaans Medisch Centrum, laatstelijk op 16 november 2018 (Kamerstuk 32 620, nr. 215). Ik ben door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de hoogte gebracht dat er in het Zaans Medisch Centrum enige weken geleden een patiënt helaas (mede) is overleden aan de resistente bacterie Citrobacter freundii, die het zeldzame enzym New Delhi-metallo-bèta-lactamase (NDM) bij zich draagt. Dit enzym maakt de bacterie resistent tegen veel antibiotica waaronder de laatste redmiddel antibiotica carbapenems (een zgn. CPE).

Begin mei is de IGJ door het ziekenhuis geïnformeerd dat een patiënt met de bacterie overleden was en dat een team specialisten onderzocht of het overlijden (mede) veroorzaakt werd door de resistente bacterie. De bacterie is naar het RIVM gestuurd voor typering. Vorige week is geconcludeerd op basis van de uitslag van het RIVM en het onderzoek, dat de patiënt (mede) aan de bacterie overleden is. De familie van de overleden persoon is door het Zaans Medisch Centrum inmiddels op de hoogte gesteld.

De raad van bestuur dient doorlopend op basis van nieuwe informatie in te schatten wat de risico’s voor patiënten in het ziekenhuis zijn en welke aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. De inspectie heeft de raad van bestuur op deze verantwoordelijkheid gewezen. Sinds maart 2018 werkt het ziekenhuis met een crisisstructuur, een crisisbeleidsteam komt wekelijks bijeen. Leidend advies wordt gegeven door een team van experts bestaande uit interne en externe deskundigen. Aan deze groep is op basis van de advisering van het deskundigenberaad een aantal externe experts toegevoegd. Het door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM bijeengeroepen deskundigenberaad Plasmide-gemedieerde verspreiding van NDM-5 heeft in november 2018 dit advies uitgebracht. U heeft dit advies als bijlage bij mijn brief van 16 november ontvangen (bijlage bij Kamerstuk 32 620, nr. 215).

De inspectie heeft zorgen over het overlijden van een patiënt en het voortduren van de uitbraak. Daarom heeft de inspectie de raad van bestuur gevraagd om een aanvullende toelichting op de maatregelen die genomen zijn en worden en hoe deze leiden tot goede en veilige zorg voor iedere individuele patiënt. De inspectie heeft aangegeven dat zij belang hecht aan een volledige analyse van de zorg voor de recent overleden patiënt. Deze retrospectieve analyse is van belang om te bepalen welke aanvullende maatregelen eventueel getroffen moeten worden.

De inspectie volgt de situatie in het ziekenhuis nauwlettend, onder meer aan de hand van contacten met de raad van bestuur en inspectiebezoeken waarbij de implementatie van verbetermaatregelen wordt getoetst. Hierbij zal ook het advies van het deskundigenberaad worden betrokken.

De expertgroep bevestigt dat – gezien het uiterst kleine risico -patiënten en bezoekers zich geen zorgen hoeven te maken over eventueel besmettingsgevaar. Patiënten kunnen gewoon opgenomen en bezocht worden volgens de normale bezoekregeling.

Ik verwacht Uw Kamer binnen enkele weken wederom te kunnen informeren op grond van de informatie die ik ontvang van het ziekenhuis, de inspectie en het RIVM.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins