32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM

Voorgesteld 21 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is, de opbrengst van de langstudeerregeling ten goede te laten komen aan het verbeteren van het hoger onderwijs;

overwegende, dat hierin geen zekerheid bestaat, daar dit niet afdwingbaar is vastgelegd;

spreekt als haar mening uit dat de opbrengsten van de langstudeerregeling in zijn geheel aan het hoger onderwijs ten goede komt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Naar boven