32 600 Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Nr. 42 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 32

Ontvangen 5 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 7.3, eerste lid, wordt «vijf jaar» vervangen door: vier jaar.

II

In artikel 7.3, tweede lid, wordt «vijf jaar» vervangen door: vier jaar.

III

In artikel 7.3, derde lid, wordt «vijf jaar» vervangen door: vier jaar.

IV

In artikel 7.3, vierde lid, wordt «vijf jaar» vervangen door: vier jaar.

V

In artikel 7.3, vijfde lid, wordt «vijf jaar» vervangen door: vier jaar.

VI

In artikel 7.3, zesde lid, wordt «vijf jaar» vervangen door: vier jaar.

Toelichting

In nota van wijziging nr. 17 is gekozen voor een aanvullend afbouwperiode van drie jaar na het verstrijken van de «standaard» overgangsperiode van vijf jaar. Dit amendement bewerkstelligt dat de overgangsperiode van vijf jaar wordt verkort naar vier jaar. De afbouwperiode van drie jaar, waarin het zesde lid van artikel 7.3 voorziet, blijf behouden.

Heijnen

Naar boven