Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32545-30".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-06-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Aukje De Vries c.s. over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen
Dossiernummer 32545
Dossiertitel Wet- en regelgeving financiële markten
Identifier kst-32545-30
Indiener A. (Aukje) de Vries
Indiener P.H. Omtzigt
Indiener W. Koolmees
Ondernummer 30
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-06-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet- en regelgeving financiële markten; Motie; Motie van het lid Aukje De Vries c.s. over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015