Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-04-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32545-168".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Overige economische sectoren
Beleidsonderwerp Financiën | Financieel toezicht
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-04-14
Documenttitel Stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)
Dossiernummer 32545
Dossiertitel Wet- en regelgeving financiële markten
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32545-168
Indiener S.A.M. Kaag
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 168
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-04-19
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet- en regelgeving financiële markten; Brief regering; Stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022