Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-11-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32545-123".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-953150
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Opvolging van de motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector (Kamerstuk 31477-34)
Dossiernummer 32545;31477
Dossiertitel Wet- en regelgeving financiële markten
Identifier kst-32545-123
Indiener W.B. Hoekstra
Ondernummer 123
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-11-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Wet- en regelgeving financiële markten; Brief regering; Opvolging van de motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector (Kamerstuk 31477-34)
Uitgiftedatum 2020-10-28
Vergaderjaar 2020-2021