Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132543 nr. 17

32 543 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2011

Afgelopen woensdag is het wetsvoorstel voor omvorming van het CAK tot publiek zbo in de Tweede Kamer besproken (Handelingen II 2010/11, nr. 88, behandeling wetsvoorstel voor omvorming van het CAK tot publiek ZBO (32 543). Diezelfde dag is een amendement ingediend door mevrouw Uitslag (32 543 gewijzigd amendement nr. 16). Tijdens het debat heb ik aangegeven dat ik de gelegenheid wil hebben eerst in het kabinet te overleggen als mevrouw Uitslag haar amendement bij dit wetsvoorstel doorzet.

Van belang is tevens dat de verschillende amendementen die zijn ingediend zich in wetstechnische zin niet tot elkaar verhouden. Technische aanpassing is wenselijk.

Om die redenen verzoek ik u om de stemmingen over dit wetsvoorstel, die gepland zijn voor vandaag, uit te stellen.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner