Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132543 nr. 14

32 543 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 mei 2011

Afgelopen woensdag is het wetsvoorstel CAK in de Kamer besproken. Intussen heb ik kennis genomen van het aangepaste amendement dat de SP heeft ingediend (32 543, nr. 13 ter vervanging van nr. 10). Dit amendement houdt in dat de bezoldiging van de toekomstige bestuurders van het CAK als publiek zbo in lijn moet zijn met die voor Rijksambtenaren (ARAR/BBRA).

Voor het realiseren van een passende bezoldiging is dit amendement niet nodig. Anderzijds kan ik de in het amendement opgenomen bezoldigingsnorm goed duiden. Ik laat het oordeel over het amendement daarom over aan de Kamer.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner