Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332538 nr. 6

32 538 Bevordering van de erkenning van en de waardering voor veteranen en het waarborgen van de zorg voor veteranen (Kaderwet veteranen)

Nr. 6 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 februari 2013

Met de brief van 18 oktober 2010 (Kamerstuk 32 538, nrs. 1–3) is de Kamer geïnformeerd over het wetsvoorstel Kaderwet Veteranen. Met deze wet moesten de erkenning van en waardering voor de veteranen worden bevorderd en moest zorg voor veteranen worden gewaarborgd. Dezelfde onderwerpen kwamen ook aan de orde in het initiatiefwetsvoorstel van de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters dat is ingediend op 15 juni 2010 (Kamerstuk 32 414, nrs. 1–3).

Mijn ambtsvoorganger heeft er de voorkeur aan gegeven de ontwikkeling van het initiatiefwetsvoorstel met de Kamer ter hand te nemen.

Intussen is de initiatiefwet Kaderwet Veteranen aangenomen door de Staten- Generaal en gepubliceerd op 11 februari 2012 (Stb. 2012, nr. 133). De behandeling van het wetsvoorstel 32 538 is hierdoor overbodig geworden. Daartoe gemachtigd door de Koningin trek ik het voorstel in.

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert