Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XVI nr. 102

32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Nr. 102 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2010

Uw Kamer heeft in een schriftelijk overleg vragen gesteld over ouderenmishandeling, naar aanleiding van het bericht dat in Nederland jaarlijks zeker 200 000 ouderen worden mishandeld (2010Z09441).

De aanpak van ouderenmishandeling is een belangrijk onderwerp in het regeerakkoord en een onderwerp waar ik mij zorgen over maak. De gestelde vragen hebben veel raakvlakken met de maatregelen die het kabinet gaat nemen om ouderenmishandeling tegen te gaan. Deze maatregelen werk ik op dit moment uit. Ik zal u de beantwoording van de vragen van het schriftelijk overleg daarom tegelijkertijd doen toekomen met de uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord. Ik zal u hierover begin 2011 berichten.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner