32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 190 MOTIE VAN HET LID JACOBI C.S.

Voorgesteld 13 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat is aangetoond dat imidacloprid in grote concentraties in het oppervlaktewater aanwezig is;

verzoekt de regering een onderzoek te laten verrichten naar de gevolgen van grote concentraties imidacloprid in het oppervlaktewater op de gezondheid van mensen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Van Veldhoven

Grashoff

Naar boven