Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32500-XIII-122".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-11-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over foutieve conclusies in het RIKILT-rapport
Dossiernummer 32500-XIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011
Identifier kst-32500-XIII-122
Indiener E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink
Indiener G.P.J. Koopmans
Indiener E. Dijkgraaf
Ondernummer 122
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-11-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011; Motie; Motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over foutieve conclusies in het RIKILT-rapport
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2010-2011