Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-05-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32500-VIII-176".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-114435
Bijlage blg-114436
Bijlage blg-114437
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-05-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding Actieplannen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Leraren
Dossiernummer 32500-VIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011
Identifier kst-32500-VIII-176
Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Indiener H. Zijlstra
Ondernummer 176
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-05-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011; Brief regering; Aanbieding Actieplannen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Leraren
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011