Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-04-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32500-VIII-158".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-04-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over het PPON-rapport ‘Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de basisschool’ van het Cito
Dossiernummer 32500-VIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011
Identifier kst-32500-VIII-158
Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Ondernummer 158
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-04-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het PPON-rapport ‘Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de basisschool’ van het Cito
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2010-2011