Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-12-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32500-VI-58".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-12-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie Voordewind c.s. over dezelfde voorwaarden voor tot het christendom bekeerde Iraanse moslims als Iraanse christenasielzoekers
Dossiernummer 32500-VI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011
Identifier kst-32500-VI-58
Indiener J.S. Voordewind
Indiener T. Dibi
Indiener A.G. Schouw
Indiener C.G. van der Staaij
Ondernummer 58
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-12-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011; Motie; Motie Voordewind c.s. over dezelfde voorwaarden voor tot het christendom bekeerde Iraanse moslims als Iraanse christenasielzoekers
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2010-2011