Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32500-V-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-10-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 32500-V
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011
Identifier kst-32500-V-6
Indiener S.J. Stuiveling
Ondernummer 6
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-10-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011; Brief Algemene Rekenkamer; Aandachtspunten voor de transparantie van en verantwoording over de middelen voor ontwikkelingssamenwerking
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011