Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 32500-V nr. 192

Gepubliceerd op 20 juni 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen32 500 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2011

Conform mijn toezegging aan uw Kamer tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake de IOB-evaluatie van het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) dd. 20 april 2011 (Kamerstuk 32 500 V, nr. 185), deel ik u hierbij mede dat het subsidiebeleidskader inzake het Fonds voor Politieke Partijen II op 23 mei jl. in de Staatscourant is gepubliceerd.

Het subsidiekader biedt conform de wensen van Uw Kamer voldoende flexibiliteit in de landenkeuze en laat ruimte voor activiteiten in bijvoorbeeld Centraal Amerika en de MENA regio.

Een kopie van het subsidiebeleidskader gaat u in bijlage toe1.

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl