32 500 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2010

Gelet op de tijdens de begrotingsbehandeling op 2 december 2010 ingediende motie van de leden Ortega-Martijn c.s. (Kamerstuk 32 500 IV, nr. 16) inzake het verzoek om een tijdelijke voorziening te treffen om omwisselen van Nederlands-Antilliaanse guldens in het Europese deel van Nederland mogelijk te maken, zeg ik toe DNB te vragen een tijdelijke faciliteit voor de verwisseling van Nederlands-Antilliaanse guldens te creëren.

Overigens heb ik vernomen dat DNB de mogelijke vormgeving van een dergelijke faciliteit inmiddels al ter hand heeft genomen.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager

Naar boven