32 500 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN C.S.

Voorgesteld 2 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het GWK/Travelex en de banken de beslissing hebben genomen, geen Nederlands-Antilliaanse guldens meer om te wisselen;

constaterende, dat burgers hierover niet adequaat en tijdig zijn geïnformeerd;

overwegende, dat burgers hun Nederlands-Antilliaanse guldens in het Europees deel van Nederland moeten kunnen inwisselen;

verzoekt de regering een tijdelijke voorziening te treffen om omwisselen van de Nederlands-Antilliaanse gulden in het Europees deel van Nederland mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Hachchi

Van Dam

Van Gent

Van Raak

Van Bochove

Naar boven