Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-III nr. 15

32 500 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juli 2011

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij gevraagd wanneer de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges aan de Tweede Kamer zal worden gezonden (32500-III-11/2011D32469). Ik ga hierbij nader in op dit verzoek.

Het proces van de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges bevindt zich momenteel in een afrondende fase. De ministerraad bespreekt het concept rapport van de evaluatie zo spoedig mogelijk na de zomermaanden. Ik verwacht in oktober 2011 het definitieve rapport aan de Tweede Kamer te kunnen sturen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties a.i.,

E. I. Schippers