32 500 C Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 mei 2011

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2011 over de nieuwe verdeling van het provinciefonds en de effecten per provincie, die werden ingezonden op 18 april 2011 met kenmerk 32 500 C/2011D20325, deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De beantwoording zal, gezien de grote kwantiteit van de vragen, meer tijd in beslag nemen.

Beantwoording zal plaatsvinden voor het verschijnen van de meicirculaire provinciefonds, dientengevolge u tijdig wordt geïnformeerd.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Naar boven