Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-02-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32473-16".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Dossiernummer 32473
Dossiertitel Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES)
Identifier kst-32473-16
Indiener J.J. Atsma
Ondernummer 16
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-02-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag
Taal nl
Titel Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES) ; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Uitgiftedatum 2012-02-14
Vergaderjaar 2011-2012