Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732440 nr. 97

32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 97 MOTIE VAN HET LID ZIENGS

Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 blijkt dat de Gids Proportionaliteit een belangrijke bijdrage levert aan de proportionaliteit en uniformering van de aanbestedingspraktijk;

overwegende dat het amendement-Schouten/Ziengs (32 440, nr. 50) en het amendement-Bruins/Ziengs (34 329, nr. 9) benadrukken dat waarde wordt gehecht aan een breed gedragen gids en dat de mogelijkheid tot eenzijdig aangebrachte inhoudelijke wijzigingen in de gids wordt uitgesloten;

verzoekt de regering om bij aanpassing van de Gids Proportionaliteit:

  • de aanbestedingspraktijk goed te blijven betrekken en te zorgen voor een zware vertegenwoordiging van ondernemers en aanbestedende diensten in de adviescommissie;

  • te garanderen dat de Kamer goed betrokken wordt door middel van een voorhangprocedure;

verzoekt de regering tevens, de Kamer te informeren over de voorgenomen evaluatie van de nieuwe werkwijze,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs