32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juli 2012

Bij brief d.d. 19 juli heeft de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verzocht de voorhangprocedure van het ontwerp Aanbestedingsbesluit (Kamerstuk 32 440, nr. 72) te verlengen tot 8 oktober en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen.

Het ontwerp Aanbestedingsbesluit is op 10 juli 2012 voor voorhang naar uw Kamer gezonden. De voorhang van dit ontwerpbesluit zal conform aanwijzing 43a, eerste lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving, drie weken buiten het reces plaatsvinden en loopt derhalve tot en met 8 oktober 2012. Voor die tijd zal ik geen onomkeerbare stappen nemen inzake het ontwerpbesluit.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, namens deze:

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Naar boven