Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332439 nr. 19

32 439 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten

Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 9 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de gemeente Den Haag een aparte opvangplek heeft gecreëerd voor MOE-landers waar zij of worden opgevangen en begeleid naar werk en woning, of op korte termijn worden begeleid naar hun land van herkomst;

verzoekt de regering, in overleg met de betreffende gemeenten, te bevorderen dat de integrale aanpak overal in Nederland wordt toegepast,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Voortman

Bergkamp