Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332439 nr. 16

32 439 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK

Voorgesteld 28 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voorkomen moet worden dat cliënten in AWBZ-instellingen, RIBW-instellingen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door cumulatie van eigen betalingen minder dan de zak- en kleedgeldnorm overhouden;

constaterende dat de zak- en kleedgeldnorm in sommige instellingen onder druk staat vanwege de hoogte van eigen betalingen;

verzoekt de regering, te onderzoeken in welke mate er sprake is van instellingen waar de eigen betalingen dusdanig hoog zijn dat cliënten minder dan de zak- en kleedgeldgrens overhouden en de Kamer hier voor 1 juni 2013 over te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk