Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132417 nr. 50

32 417 Kabinetsformatie 2010

Nr. 50 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld 18 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het regeerakkoord doelstellingen zijn opgenomen die nog niet voldoende concreet en daardoor niet toetsbaar zijn;

overwegende, dat de Kamer hierdoor haar controlerende taak niet adequaat kan uitoefenen;

verzoekt de regering de doelstellingen uit het regeerakkoord – die daar geschikt voor zijn – concreet uit te werken en inzichtelijk te maken:

  • van welke nulmeting wordt uitgegaan;

  • welke (meet-)instrumenten worden ingezet;

  • welk tijdspad aan de doelstellingen is gekoppeld;

  • welke middelen beschikbaar zijn om de doelen te realiseren;

en de Kamer hierover voor eind januari 2011 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Halsema

Roemer

Van der Staaij

Rouvoet

Thieme

Cohen