Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132417 nr. 34

32 417 Kabinetsformatie 2010

Nr. 34 MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld 27 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering met een voorstel tot wijziging van de Grondwet te komen teneinde te bewerkstelligen dat de Koning geen deel meer uitmaakt van de regering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders