Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632415-(R1915) nr. 17

32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID DE ROON

Ontvangen 9 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 6 wordt voor de tekst de aanduiding «1.» geplaatst en wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Een voor toegang tot een van de landen of openbare lichamen verleend visum geldt in geen geval als visum voor de toegang tot Nederland.

Toelichting

Het is raadzaam om ter vermijding van misverstanden deze toevoeging expliciet in de wet op te nemen.

De Roon