Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-06-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32404-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-68136
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-06-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 32404
Dossiertitel Programma hoogfrequent spoorvervoer
Identifier kst-32404-1
Indiener C.M.P.S. Eurlings
Ondernummer 1
Onderwerp Verkeer | Spoor
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-06-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Programma hoogfrequent spoorvervoer; Brief regering; Voorkeursbeslissing van het kabinet over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2009-2010