Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632402 nr. 70

32 402 Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2015

Hierbij bied ik u, conform mijn toezegging tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in de Eerste Kamer, de Uitvoeringsregeling Wkkgz ter informatie aan1.

In deze regeling zijn de basiseisen voor erkenning van een geschilleninstantie neergelegd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl