Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332402 nr. 15

32 402 Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 13 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 21 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De geschilleninstantie meldt de geschillen die haar worden voorgelegd aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Toelichting

Het is van groot belang dat er tussen de geschilleninstantie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg goed en proactief wordt gecommuniceerd over de kwaliteit van zorg bij zorginstellingen. Met dit amendement wordt geregeld dat de geschilleninstantie de geschillen die haar worden voorgelegd, meldt aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op deze manier kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet alleen snel ingrijpen wanneer zij uit de uitspraak van de geschillencommissie concludeert dat er sprake is van ondermaatse zorg, zij kan ook de geschillen onderdeel laten zijn van haar reguliere toezicht. Juist omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg zal gaan werken via het «high trust, high penalty»-adagium, is het van groot belang dat zij op de hoogte is van afhandeling van klachten en geschillen in en door een zorginstelling.

Leijten