Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-05-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32384-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-05-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op de ‘Nieuwsbrief Trustkantoren maart 2015’ van de Nederlandsche Bank (DNB)
Dossiernummer 32384
Dossiertitel Evaluatie Wet toezicht trustkantoren
Identifier kst-32384-3
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
Ondernummer 3
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-05-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Wet toezicht trustkantoren; Brief regering; Reactie op de ‘Nieuwsbrief Trustkantoren maart 2015’ van de Nederlandsche Bank (DNB)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015