Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432382 nr. 35

32 382 Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)

Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2014

Naar aanleiding van de door uw Kamer aangenomen motie van de leden Van der Steur (VVD) en Van Nispen (SP) van 8 april 2014 inzake de informele informatie-uitwisseling over het functioneren van juridische beroepsbeoefenaren tussen verschillende organisaties zoals de Nederlandse orde van advocaten, de raad voor de rechtsbijstand, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Raad voor de rechtspraak, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders en het Openbaar Ministerie, bericht ik u op welke wijze aan de motie uitvoering is gegeven.

In het debat met uw Kamer heb ik toegezegd deze motie onder de aandacht te brengen van de verschillende in de motie genoemde organisaties (Handelingen II 2013/14, nr. 70, behandeling Wet positie en toezicht advocatuur). Ik heb de motie inmiddels schriftelijk onder de aandacht gebracht van de verschillende organisaties.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten