Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432382 nr. 33

32 382 Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)

Nr. 33 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2014

Naar aanleiding van het gewijzigde amendement van het lid Segers inzake het bovengenoemde wetsvoorstel Wet positie en toezicht advocatuur, Kamerstuk 32 382, nr. 32, bericht ik u dat ik het oordeel over dit amendement aan uw Kamer laat.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven