32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN VAN DEKKEN

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat rondom de fazantenjacht er ongewenste en illegale praktijken plaatsvinden zoals vergiftiging van roofdieren, of uitzetten van tamme fazanten in natuurgebieden ten behoeve van een betere opbrengst van de fazantenjacht;

overwegende, dat uit het jaarverslag van het Faunafonds over 2010 blijkt dat er nauwelijks sprake is van schade veroorzaakt door fazanten;

overwegende, dat nauwelijks fazanten afschoten worden voor schadebestrijding in vergelijking met afschot voor de jacht;

constaterende, dat het aantal fazanten in Nederland al decennia fors aan het dalen is maar er jaarlijks toch nog 75 000 fazanten geschoten worden;

van mening, dat voor jacht in het kader van schadebestrijding nut en noodzaak niet zijn aangetoond;

verzoekt de regering de jacht op fazanten definitief te sluiten, zodat misstanden rondom de fazantenjacht niet meer voor kunnen komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Van Dekken

Naar boven