Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232372 nr. 76

32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 76 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak is om de kolgans en grijze gans vrij bejaagbaar te maken;

constaterende, dat de kolgans en de zeer bedreigde dwerggans nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn;

verzoekt de regering af te zien van haar plannen om deze dieren op de jachtlijst te plaatsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme