Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132372 nr. 51

32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2011

De Vaste Kamercommissie van EL&I verzocht mij op 23 mei jl. (uw kenmerk: 32 372-48/2011D26370) een reactie te geven op een onderzoek van Li et al. (2011, in Journal of Neuroscience Research) naar de effecten van neonicotinoiden op de humane gezondheid.

Hierbij laat ik u weten dat ik het RIVM heb verzocht om in samenwerking met het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) een reactie te geven op het bovenstaande onderzoek. Zodra ik deze reactie ontvangen heb, zal ik u deze doen toekomen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker