32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat chemische bestrijdingsmiddelen negatieve effecten opleveren voor de volksgezondheid, de biodiversiteit en het milieu;

overwegende, dat alternatieven voor chemische middelen dit soort problemen niet met zich meebrengen;

constaterende, dat alternatieve manieren van gewasbescherming vooralsnog niet veelvuldig gebruikt worden;

overwegende, dat de Vlaamse overheid een nationaal actieplan heeft opgesteld om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor het beheer van de openbare ruimte uit te faseren (www.zonderisgezonder.be);

verzoekt de regering in navolging van de Vlaamse overheid een actieplan op te stellen gericht op het zo spoedig mogelijk uitfaseren van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor het beheer van de openbare ruimte en particuliere tuinen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven