Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-05-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32360-E-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 32360-E
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet van het Spaarfonds AOW 2009
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-32360-E-4
Ondernummer 4
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
PS key KST141655
Publicatiedatum 2010-05-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet van het Spaarfonds AOW 2009; Memorie van Toelichting
Vergaderjaar 2009-2010