Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-08-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32360-B-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 32360-B
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2009
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-32360-B-2
Ondernummer 2
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
PS key KST139610
Publicatiedatum 2011-08-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2009; Rapport Bij het Jaarverslag 2009 van het Gemeentefonds (B)
Uitgiftedatum 2010-05-19
Vergaderjaar 2009-2010