Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32317-809".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Europese zaken
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-09
Documenttitel Motie van de leden Kröger en Jasper van Dijk over op korte termijn voorzien in een geactualiseerd ambtsbericht over Iran
Dossiernummer 32317
Dossiertitel JBZ-Raad
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32317-809
Indiener S.C. Kröger
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 809
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-10
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel JBZ-Raad; Motie; Motie van de leden Kröger en Jasper van Dijk over op korte termijn voorzien in een geactualiseerd ambtsbericht over Iran
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023