Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932317 nr. 560

32 317 JBZ-Raad

Nr. 560 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2019

Bij brief van 4 juni 2019 heb ik u verzocht om uiterlijk vóór 24 juni expliciet in te stemmen met de medewerking van de regering aan de totstandkoming van de herziening van Verordening Brussel II-bis (Kamerstuk 32 317, nr. 559. Hierbij ontvangt u de inmiddels openbaar gemaakte Nederlandse tekstversie van de herziene verordening.1

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.