Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-01-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32317-537".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-01-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 december 2018, over de JBZ Raad op 6 en 7 december 2018 in Brussel (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)
Dossiernummer 32317
Dossiertitel JBZ-Raad
Identifier kst-32317-537
Indiener P.H. van Meenen
Indiener F. van Oosten
Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts
Ondernummer 537
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-01-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 december 2018, over de JBZ Raad op 6 en 7 december 2018 in Brussel (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2018-2019