Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832317 nr. 508

32 317 JBZ-Raad

Nr. 508 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 maart 2018

Op verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 9 maart jl., doe ik u in dit specifieke geval mijn brief aan de Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, Dimitris Avramopoulos, toekomen1. Zoals u weet gaan de onderhandelingen over het gemeenschappelijk Europees asielstelsel een belangrijke fase in. Daarom heb ik gemeend om, aan de vooravond van de JBZ-Raad van 8–9 maart jl. (Kamerstuk 32 317, nr. 507), enkele belangrijke aandachtspunten van het kabinet die volgen uit het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34), voor het voetlicht te brengen.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl