Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-02-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32310-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-02-08
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 32310
Dossiertitel Regeling van de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank (Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32310-3
Indiener Horst ter G.
Indiener Klijnsma J.
Indiener Bussemaker M.
Ondernummer 3
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST140768
Publicatiedatum 2010-02-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regeling van de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank (Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Type kamerstuk Memorie van toelichting
Vergaderjaar 2009-2010