Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132304 nr. 17

32 304 Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Ontvangen 20 juni 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 3.6a, eerste lid, de zinsnede «Onze Minister» vervangen door: Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

II

In artikel I, onderdeel B, artikel 3.6b, wordt na «Onze Ministers» telkens ingevoegd: en Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

III

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 3.6c, de zinsnede «Onze Minister» vervangen door: Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

IV

Artikel I, onderdeel D, artikel 4.10, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «Onze Minister» vervangen door: Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «Onze Minister» vervangen door: Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

V

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 7.22b, tweede lid, de zinsnede «Onze Minister» vervangen door: Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

VI

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 7.22d, tweede lid, de zinsnede «Onze Minister» vervangen door: Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

VII

In artikel III, wordt in het eerste lid de zinsnede «Onze Minister van Infrastructuur en Milieu» vervangen door: Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

VIII

Artikel V wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel I wordt na «Infrastructuur en Milieu» ingevoegd: in overleg met Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

2. In artikel I wordt na «Infrastructuur en Milieu» ingevoegd: in overleg met Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

Toelichting

De indiener is van mening dat het plaatsen van de Deltacommissaris onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu onvoldoende recht doet aan het belang van het nieuwe Deltaprogramma en onvoldoende zekerheden biedt voor onafhankelijke oordelen. Daarom stelt de indiener onder andere via een wijziging van Artikel 3.6a lid 1 voor om de Deltacommissaris onder verantwoordelijkheid van de Minister President te brengen.

Ook het Deltafonds zou volgens de indiener onder de verantwoordelijkheid van de Minister President moeten vallen. Dit om het fonds afdoende te beschermen tegen budgettaire problemen op een afzonderlijk ministerie. Deze wijziging vindt onder andere plaats via aanpassing van artikel 7.22b.

Van Veldhoven