Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132304 nr. 15

32 304 Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID PAULUS JANSEN

Ontvangen 20 juni 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel III, derde lid, vervalt.

Toelichting

Het Deltaprogramma waterveiligheid en zoetwatervoorziening gaat op zijn minst tientallen jaren duren en in die tijd zullen ook met regelmaat nieuwe projecten aan het programma toegevoegd worden. Gedurende de gehele looptijd van het Deltaprogramma, zal de behoefte aan ruimte voor experimenten bestaan. Genoemd artikel geeft een tijdszonering van tien jaar, echter de periode van experimenteren hoeft zich niet slechts tot tien jaar te beperken. Dit amendement schrapt de tijdszonering.

Paulus Jansen